Oversikt over tilsette


Einingsleierar

Ansatte i avdelingen Einingsleierar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Hjemmetjenester 52 78 61 71 902 69 325
Anne Kari Austarheim
Enhetsleder Rus og Psykisk helse 52 78 60 74 986 43 178
Jill Merete Bergsbakk
Enhetsleder Åbøtunet 52 78 61 70 481 08 592
Enhetsleder Tildellingskontoret 52 78 60 47
Forvaltningsleder 52 78 62 23
Styrer Leabøen Barnehage 52 78 62 01
Camilla Eikevik
Styrar Veslefrikk barnehage 52 78 63 63 411 01 679
Berit Haustavik
Rektor Risvoll skule 52 78 63 21 912 43 268
Jannicke Hillestad Hatlen
Enhetsleder Høllandstunet 52 78 60 70 414 32 267
Wenche Hoftun
Einingsleiar Rustå barnehage 52 78 27 53 468 97 452
Marit Helen Hølland
Einingsleiar Bøgata 951 01 001

Einingsleiar Bøgata

Rune Håheimsnes
Enhetsleder Torsveien 52 78 57 50 906 58 025
Jorunn Janson
Enhetsleder NAV 924 59 161 924 59 161
Elin Kjellstad
Enhetsleder DMS 52 78 60 92 488 97 560
Ann-Iren Nordhagen
Enhetsleder Sauda Legesenter 52 78 60 13 971 35 410
Olivia Obtinario
Rektor Sauda Ungdomskule 52 78 63 51 416 19 546
Lars Terje Sandvik
Enhetsleder Barnevernet 52 78 61 78 908 73 918
Knut Atle Seim
Rektor Austerheim skule 52 78 62 36 452 55 458
Ingunn Svandal
Rektor Fløgstad Skule 52 78 56 25 975 35 783
Anne Vikeså Solbakken
Enhetsleder Kultur 52 78 62 06 994 52 466
Åshild Marie Øverland

Fellestjenester - IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
909 24 283
IT-ingeniør 909 24 283
IKT-lærling 974 65 834
IT-ingeniør 52 78 62 81 954 91 878
954 91 878
IT-ingeniør 52 78 62 80
488 65 384

Fellestjenester - Kundetorget

Ansatte i avdelingen Kundetorget
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 1
Fagleder Kundetorg/Politisk sekretær 52 78 63 01
Saksbehandler
52 78 63 02

Fellestjenester - Lønns- og personalkontor

Ansatte i avdelingen Lønns- og personalkontor
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontor og administrasjon
Saksbehandler 52 78 62 03
Personalsjef 52 78 62 66
Økonom
kokk 52 78 62 09
Sekretær

Fellestjenester - Plan, Utvikling og Beredskap

Ansatte i avdelingen Plan, Utvikling og Beredskap
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver
Juridisk rådgjevar
Ingeniør
Arkitekt
Tilkallingshjelp & Skjenkekontrollør
Markedsansvarlig og prosjektmedarbeider
Skjenkekontrollør
52 78 62 48
Branningeniør

Fellestjenester - Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær
støttekontakt
barne og ungdomstudent
52 78 63 00 957 75 794
Asbjørn Birkeland
Kommunepsykolog 52 78 60 54
Barnevernspedagog
Lærling
Helsefagarbeider
52 75 73 53
Sommerjobb
helsefagarbeider
Rådgjevar 52 78 62 05
Aslaug Tangeraas
Sommerjobb
Leiar av Intro avdelingen i Sauda
Adjunkt med tilleggsutdanning

Fellestjenester - Økonomienhet

Ansatte i avdelingen Økonomienhet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomimedarbeider 52 78 62 67
Revisor
Regnskapsfører
52 78 62 14
Revisor
Økonomisjef 52 78 62 00
Roy Ove Kvernenes
Revisor
52 78 62 10
Revisor
Fagleder regnskap og fakturering
406 39 849
406 39 679

Helse og omsorg - Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 78 61 66
52 78 61 64 404 18 969
Saksbehandler 52 78 60 30
Butikkmedarbeider
52 78 61 68
Pedagogisk leder 52 78 61 77
Barnevernspedagog 52 78 61 65
Barnevernsleder 52 78 61 79
52 78 60 48
52 78 61 78
Knut Atle Seim
Barnevernkonsulent 52 78 60 38
52 78 61 63
Tilsynsfører 52 78 61 67

Helse og omsorg - Bøgata

Ansatte i avdelingen Bøgata
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Miljøarbeider/assistent
Student
Ferievikar
Hjelpepleier
Miljøterapeut i heldøgns omsorgsboliger for utviklingshemmede
Helsefagarbeider
Adjunkt
Miljøterapeut
assistent
Student
Fulltidsstudent
Enhetsleder
Rune Håheimsnes
52 78 57 51
Gruppeleder 902 98 029 902 98 029
Student ved NMBU
52 78 60 58
Student
Assistent
Helsefagarbeider
bunnpris medarbeider/vikar
Støttekontakt/assistent
Hjelpepleier
helsefagarbeider/pleieassistent
omsorgsarbeider 52 78 57 51
vernepleier / miljøterapeut
Sosionom
a

Helse og omsorg - Heimetenester

Ansatte i avdelingen Heimetenester
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingssykepleier 52 78 61 71
Sykepleier
Sykepleier
Ferievikar
Omsorgsarbeider
52 78 60 60
Medisinstudent
hjelpepleier
Fysioterapeut
Hjemmehjelp
Student
Ergoterapeut
Helsefagarbeider med rehabiliteringsutdanning
Sykepleier
hjelpepleier
Hjemmetjeneste eller kjøkken
52 78 29 96
Sykepleier
Sommerjobb
Hjelpepleier
Miljøarbeider
Hjelpepleiar
Sykepleier
Ergoterapeut 52 78 61 88
Sykepleier
Helsefagarbeider
Veileder NAV Sauda
sykepleier 52 78 61 00

Helse og omsorg - Høllandstunet

Ansatte i avdelingen Høllandstunet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsefagarbeider
Sykepleier/Sårsykepleier
Ringevikar
Hjelpepleier
Helsefagarbeider
52 78 60 61
Hjelpepleier
Ferievikar
52 78 60 61
Student
Enhetsleder
Wenche Hoftun
Hjelpepleier
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Ferievikariat
Hjelpepleier
Sykepleier
Ferievikar i helse - og omsorgstjenesten
Omsorgsarbeider
Sykepleier Høllandstunet
Helsefagarbeider
Sykepleier
Student
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
lærling
Saksbehandler
Helsefagarbeider
Hjelpepleier I Høllandstunet A2
Skole - Påbygg til generel studiekompetanse

Helse og omsorg - Legetjeneste og legevakt

Ansatte i avdelingen Legetjeneste og legevakt
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
SYKEPLEIER
Lege
Lege
Søker Sykepleier 40 % på SLS
Enhetsleder
Olivia B. Obtinario
Bioingeniør
Legesekretær
Jobbsøker
Lege
Sekretær
Miljøassistent/fagarbeider

Helse og omsorg - Miljøretta helsevern

Ansatte i avdelingen Miljøretta helsevern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Veterinær

Helse og omsorg - Rus og Psykiatri

Ansatte i avdelingen Rus og Psykiatri
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeider ROP team
Miljøarbeider psykisk helse
52 78 60 74
Jill Merete Bergsbakk
52 78 62 09
Kommunepsykolog 52 78 60 54
Familieveileder 52 78 61 79
52 78 60 49
Hjelpeleier !
52 78 60 28
Sykepleier
apotektekniker

Helse og omsorg - Sauda DMS

Ansatte i avdelingen Sauda DMS
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsefagarbeider
hjelpepleier
Spesialsykepleier
Hjelpepleier
Student
Hjelpepleier ved Sauda DMS
Avdelingsleder
Sykepleier
Helsefagarbeider
Hjelpepleier
helsefagarbeider
Assistent
Enhetsleder 52 78 60 92
Ann Iren S Nordhagen
Medarbeider/Sykepleierstudent
HJELPEPLEIER
52 78 60 90
Gruppeleder
Hjelpepleier 1
Helsefagarbeider
Hjelpepleier 1
sykepleier

Helse og omsorg - Tildelingskontoret

Ansatte i avdelingen Tildelingskontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder bestillerkontoret 52 78 60 47
52 78 60 46
Sekretær 1 52 78 60 50

Helse og omsorg - Torsvegen

Ansatte i avdelingen Torsvegen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 78 57 51
Vernepleier
52 78 57 51
Helsefagarbeider
52 78 57 51
Miljøterapeut
helsefagarbeider
Assistent
hjelpepleier 52 78 57 51
Ambulansearbeider
Miljøarbeider / Sekretær 52 78 57 51
Ernæringsfysiolog og ergoterapeut
Sommerjobb
952 92 674
Hjelpepleier
Lærer
Enhetsleder 52 78 60 53
Jorunn Kristin Janson
52 78 57 51
Frisør
Ferievikar i sommer
student
Gruppeleder 52 78 57 51
52 78 57 51
Miljøarbeider
52 78 57 51
Student
Ergoterapi student
52 78 57 51
52 78 57 51
52 78 57 51
52 78 57 51
Førskulelærar
fagarbeider/assistent introklasse 52 78 57 51
Ferievikar
Miljøterapeut/ Helserådgiver
Student