Oversikt over tilsette


Einingsleierar

Ansatte i avdelingen Einingsleierar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Hjemmetjenester 52 78 61 71 902 69 325
Anne Kari Austarheim
Enhetsleder Rus og Psykisk helse 52 78 60 74 986 43 178
Jill Merete Bergsbakk
Enhetsleder Åbøtunet 52 78 61 70 481 08 592
Enhetsleder Tildellingskontoret 52 78 60 47
52 78 62 23
Styrer Leabøen Barnehage 52 78 62 01
Camilla Eikevik
Styrar Veslefrikk barnehage 52 78 63 63 411 01 679
Berit Haustavik
Rektor Risvoll skule 52 78 63 21 912 43 268
Jannicke Hillestad Hatlen
Enhetsleder Høllandstunet 52 78 60 70 414 32 267
Wenche Hoftun
Einingsleiar Rustå barnehage 52 78 27 53 468 97 452
Marit Helen Hølland
Einingsleiar Bøgata 951 01 001

Einingsleiar Bøgata

Rune Håheimsnes
Enhetsleder Torsveien 52 78 57 50 906 58 025
Jorunn Janson
Enhetsleder NAV 924 59 161 924 59 161
Elin Kjellstad
Enhetsleder DMS 52 78 60 92 488 97 560
Ann-Iren Nordhagen
Enhetsleder Sauda Legesenter 52 78 60 13 971 35 410
Olivia Obtinario
Rektor Sauda Ungdomskule 52 78 63 51 416 19 546
Lars Terje Sandvik
Enhetsleder Barnevernet 52 78 61 78 908 73 918
Knut Atle Seim
Rektor Austerheim skule 52 78 62 36 452 55 458
Ingunn Svandal
Rektor Fløgstad Skule 52 78 56 25 975 35 783
Anne Vikeså Solbakken
Enhetsleder Kultur 52 78 62 06 994 52 466
Åshild Marie Øverland

Fellestjenester - IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
909 24 283
909 24 283
974 65 834
52 78 62 81
954 91 878
52 78 62 80
488 65 384

Fellestjenester - Kundetorget

Ansatte i avdelingen Kundetorget
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 78 63 01
52 78 63 02

Fellestjenester - Lønns- og personalkontor

Ansatte i avdelingen Lønns- og personalkontor
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 78 62 03
52 78 62 66
52 78 62 09

Fellestjenester - Plan, Utvikling og Beredskap

Ansatte i avdelingen Plan, Utvikling og Beredskap
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 78 62 48

Fellestjenester - Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær
52 78 63 00 957 75 794
Asbjørn Birkeland
Kommunepsykolog 52 78 60 54
52 75 73 53
52 78 62 05
Aslaug Tangeraas
Leiar av Intro avdelingen i Sauda
Leiar av Intro avdelingen i Sauda

Fellestjenester - Økonomienhet

Ansatte i avdelingen Økonomienhet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 78 62 67
Revisor
52 78 62 14
Revisor
52 78 62 00
Roy Ove Kvernenes
Revisor
52 78 62 10
Revisor
406 39 849
406 39 679

Helse og omsorg - Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 78 61 66
52 78 61 64 404 18 969
52 78 60 30
52 78 61 68
52 78 61 77
52 78 61 65
52 78 61 79
52 78 60 48
52 78 61 78
Knut Atle Seim
52 78 60 38
52 78 61 63
Tilsynsfører 52 78 61 67

Helse og omsorg - Bøgata

Ansatte i avdelingen Bøgata
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rune Håheimsnes
52 78 57 51
902 98 029 902 98 029
52 78 60 58
52 78 57 51

Helse og omsorg - Heimetenester

Ansatte i avdelingen Heimetenester
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 78 61 71
52 78 60 60
52 78 29 96
52 78 61 88
52 78 61 00

Helse og omsorg - Høllandstunet

Ansatte i avdelingen Høllandstunet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 78 60 61
52 78 60 61
Wenche Hoftun

Helse og omsorg - Legetjeneste og legevakt

Ansatte i avdelingen Legetjeneste og legevakt
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Olivia B. Obtinario

Helse og omsorg - Miljøretta helsevern

Ansatte i avdelingen Miljøretta helsevern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post

Helse og omsorg - Rus og Psykiatri

Ansatte i avdelingen Rus og Psykiatri
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 78 60 74
Jill Merete Bergsbakk
52 78 62 09
52 78 60 54
52 78 61 79
52 78 60 49
52 78 60 28

Helse og omsorg - Sauda DMS

Ansatte i avdelingen Sauda DMS
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 78 60 92
Ann Iren S Nordhagen
52 78 60 90

Helse og omsorg - Tildelingskontoret

Ansatte i avdelingen Tildelingskontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 78 60 47
52 78 60 46
52 78 60 50

Helse og omsorg - Torsvegen

Ansatte i avdelingen Torsvegen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 78 57 51
Gruppeleder
52 78 57 51
52 78 57 51
52 78 57 51
Miljøarbeider 52 78 57 51
952 92 674
52 78 60 53
Jorunn Kristin Janson
52 78 57 51
Gruppeleder 52 78 57 51
52 78 57 51
52 78 57 51
52 78 57 51
52 78 57 51
52 78 57 51
52 78 57 51
52 78 57 51
52 78 57 51
52 78 57 51