Ansattoversikt


Einingsleierar

Ansatte i avdelingen Einingsleierar
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Rus og Psykisk helse 52 78 60 74 986 43 178
Jill Merete  Bergsbakk
Forvaltningsleder 52 78 62 23
Einingsleiar Rustå barnehage 52 78 27 53 468 97 452
Marit Helen Hølland
Enhetsleder NAV 924 59 161 924 59 161
Elin Kjellstad

Fellestjenester - IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
909 24 283
IT-ingeniør 909 24 283
IT-lærling 974 65 834
IT-ingeniør 52 78 62 81 954 91 878
954 91 878
488 65 384
IT-ingeniør 52 78 62 80 488 65 384

Fellestjenester - Kundetorget

Ansatte i avdelingen Kundetorget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 1
Fagleder Kundetorg/Politisk sekretær 52 78 63 01
Saksbehandler
52 78 63 02

Fellestjenester - Lønns- og personalkontor

Ansatte i avdelingen Lønns- og personalkontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 52 78 62 03
Personalsjef 52 78 62 66
Økonom
Saksbehandler lønn og personalavd. 52 78 62 09

Fellestjenester - Plan, Utvikling og Beredskap

Ansatte i avdelingen Plan, Utvikling og Beredskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver
Kontrollør 52 75 70 55 909 48 891
Kontrollør
Kontrollør
Arkitekt
kontrollør
Kontrollør
Kontrollør
Kontrollør
52 78 62 48
Kontrollør
Kontrollør

Fellestjenester - Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær
52 78 63 00 957 75 794
941 84 115
Student
Barnevernspedagog
52 75 73 53
Rådgjevar 52 78 62 05
Sommerjobb
Leiar av Intro avdelingen i Sauda
Adjunkt med tilleggsutdanning

Fellestjenester - Økonomienhet

Ansatte i avdelingen Økonomienhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomimedarbeider 52 78 62 67
Revisor
Regnskapsfører
52 78 62 14
Revisor
Økonomisjef 52 78 62 00
Revisor
52 78 62 10
Revisor
Fagleder regnskap og fakturering
406 39 849
406 39 679

Helse og omsorg - Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
52 78 61 66
52 78 61 64 404 18 969
Saksbehandler 52 78 60 30
52 78 61 68
Pedagogisk leder 52 78 61 77
Barnevernspedagog 52 78 61 65
Barnevernsleder 52 78 61 79
Familieveileder
Barnevernkonsulent 52 78 60 38
52 78 61 63
Tilsynsfører 52 78 61 67

Helse og omsorg - Bøgata

Ansatte i avdelingen Bøgata
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Student
Ferievikar
Hjelpepleier
Miljøterapeut i heldøgns omsorgsboliger for utviklingshemmede
Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Medarbeider kafeteria og paraplybar, sesongbasert jobb
Miljøterapeut
Sommerjobb
assistent
Student
Fulltidsstudent
Fysioterapeut
Enhetsleder
52 78 57 51
Gruppeleder 902 98 029 902 98 029
Student ved NMBU
Elev på VGS
helsefagarbeider
52 78 60 58
Student
Assistent
bunnpris medarbeider/vikar
Støttekontakt/assistent
Hjelpepleier
helsefagarbeider/pleieassistent
Vikar
Vernepleier 478 76 905
Sommervikar
omsorgsarbeider 52 78 57 51
vernepleier / miljøterapeut
Sosionom
a

Helse og omsorg - Heimetenester

Ansatte i avdelingen Heimetenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsefagarbeider
støttekontakt
Avdelingssykepleier 52 78 60 70
Sykepleier
Ringevikar
Hjelpepleier
52 78 60 61
Ferievikar
Sykepleierstudent
Omsorgsarbeider
52 78 60 60
Hjelpepleier
52 78 61 71
Ferievikar
Medisinstudent
hjelpepleier
Hjemmehjelp
Student
Hjelpepleier
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider med rehabiliteringsutdanning
Sykepleier
hjelpepleier
Hjemmetjeneste eller kjøkken
sykepleier
52 78 29 96
52 78 60 58
Sykepleier
Helsefagarbeider
sykepleier
Sommerjobb
Geriatrisk sykepleier
Hjelpepleier
Assistent
Omsorgsarbeider
Helsefagarbeider
sykepleier
Hjelpepleiar
Helsefagarbeider
Sykepleier
lærling
Saksbehandler
Sykepleier
Helsefagarbeider
Veileder NAV Sauda
sykepleier 52 78 61 00

Helse og omsorg - Høllandstunet

Ansatte i avdelingen Høllandstunet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Student
Ferievikar i helse - og omsorgstjenesten

Helse og omsorg - Legetjeneste og legevakt

Ansatte i avdelingen Legetjeneste og legevakt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
SYKEPLEIER
Lege
Søker Sykepleier 40 % på SLS
Lege
Turnuslege 004521123714
LIS lege indremedisin
Enhetsleder
Bioingeniør
Legesekretær
Jobbsøker
Lege
Sekretær
Miljøassistent/fagarbeider

Helse og omsorg - Miljøretta helsevern

Ansatte i avdelingen Miljøretta helsevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Veterinær

Helse og omsorg - Rus og Psykiatri

Ansatte i avdelingen Rus og Psykiatri
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeider ROP team
Miljøarbeider psykisk helse
52 78 60 74
52 78 62 09
Kommunepsykolog 52 79 22 63 478 72 505
Familieveileder 52 78 61 79
52 78 60 49
Hjelpeleier !
Sykepleier
apotektekniker

Helse og omsorg - Sauda DMS

Ansatte i avdelingen Sauda DMS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsefagarbeider
Sykepleier/Sårsykepleier
hjelpepleier 52 78 60 90
Hjelpepleier 52 78 61 30
Student
Hjelpepleier ved Sauda DMS
Avdelingsleder
52 78 61 69
Sykepleier 52 78 60 90
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
helsefagarbeider
Assistent
Enhetsleder 52 78 60 92
Medarbeider/Sykepleierstudent
HJELPEPLEIER
Hjelpepleier
52 78 60 90
Gruppeleder
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier 1
Hjelpepleier I Høllandstunet A2
Hjelpepleier 1

Helse og omsorg - Tildelingskontoret

Ansatte i avdelingen Tildelingskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder bestillerkontoret 52 78 60 47
52 78 60 46
Sekretær 1 52 78 60 50
Ergoterapeut

Helse og omsorg - Torsvegen

Ansatte i avdelingen Torsvegen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
52 78 57 51
Vernepleier
52 78 57 51
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
52 78 57 51
Miljøterapeut 52 78 57 51
helsefagarbeider
Assistent
hjelpepleier 52 78 57 51
Ambulansearbeider
Miljøarbeider / Sekretær 52 78 57 51
Ernæringsfysiolog og ergoterapeut
Sommerjobb
952 92 674
Hjelpepleier
Enhetsleder 52 78 60 53
52 78 57 51
Barne og ungdomsarbeider
Frisør
Ferievikar i sommer
Sommervikar
student
Gruppeleder 52 78 57 51
52 78 57 51
Sommerjobb
Miljøarbeider
52 78 57 51
Student
Ergoterapi student
52 78 57 51
52 78 57 51
Lærerstudent
52 78 57 51
Førskulelærar
fagarbeider/assistent introklasse 52 78 57 51
Ferievikar
Miljøterapeut/ Helserådgiver
Student
barn og ungdomssarbeider 52 78 57 51
Lektor
Prosjektstilling rop 52 78 57 51
Student
Fagarbeider
52 78 57 51
Medarbeider
Butikkmedarbeider

Helse og omsorg - Åbøtunet

Ansatte i avdelingen Åbøtunet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Hjelpepleier 52 78 57 51
Saksbehandler 52 78 61 00
Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier 1
Student
Helsefagarbeider/ pleieassistent
Hjelpepleier 1
Helsefagarbeider
ferievikar i helse- og omsorgstjenesten
Sykepleier(venter på autorisasjon)
Assistent i pleien
Ringevikar Åbøtunet
Helsefagarbeider
Barne-og Ungdomsarbeider/Assistent
Ingen
student
helsefagarbeider
Helsefagarbeider
student
Enhetsleder
Hjelpepleier 1
pleie assistent
52 78 61 00
Helsearbeiderfaget
Hjelpepleier
52 78 61 02
Hjelpepleier1/ Gruppeleder 52 78 61 50
Hjelpepleier
hjelpepleier
barne og ungdom
Kunderådgiver
miljøarbeider, offentlig godkjent hjelpepleier
Teknisk
Medarbeider
Hjelpepleier
Sykepleier
Student
Sykepleier Høllandstunet
Hjelpepleier
Helsefagarbeider
Sykepleier
52 78 61 60
Assistent
Student
Student
Assistent