Publisert 20.02.2018
Folkehelse

Folkehelsa i Sauda er i hovudsak god.

Dei fleste ungdommane har det greitt, fråfallet frå vidaregåande skule er lite og elevane trivst på skulen.

Publisert 15.02.2018

Sauda kommune er ansvarleg for tildeling av offisielle adresser i kommunen.
Etter § 6 i lov om stadnamn, skal kommunen gjera saka om nye adressenamn kjend for dei som har uttalerett. I forbindelse med kunngjeringa blir det gitt frist til 15.4.2018 for å kome med uttale om nye adressenamn. Uttalar skal vera grunngjevne og underskrivne. 
 

Publisert 15.02.2018

Kartverket og Odda kommune har i samband med adresseringsprosjekt i Odda kommune reist namnesak for nokre primærnamn i området for å få avklart rett skrivemåte. Kartverket nyttar samstundes høvet til å ta med nokre andre namn som treng avklaring av skrivemåte eller formalisering for offentleg bruk, m.a. namn i turområdet på Seljestad og ein del lokale namn. 

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135