Tekniske tjenester > Byggesaksbehandling
Publisert 26.03.2018
Publisert 20.02.2017

Disse tiltakene er frittliggende bygninger for oppbevaring av blant annet utstyr. Disse bygningene skal ikke brukes til bolig.

Reguleringsplanen bestemmer hva du kan gjøre på din eiendom. Den finner du på Kommunekart.

 

Publisert 24.08.2015

Dette gjelder kun for innstallering, endring og reperasjon av enkle installasjoner. Tiltaket må ikke berøre bærende konstruksjoner og ikke bryte branncellen.

 

Publisert 24.08.2015

 

Publisert 24.08.2015

 

Publisert 24.08.2015

 

Publisert 24.08.2015

 

Publisert 24.08.2015

 

Publisert 24.08.2015

Gjerde kan være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde, smijernsrekkverk eller andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon. Åpen konstruksjon er en konstruksjon hvor både gående og kjørende lett kan se gjennom konstruksjonen, uanhengig av synsvinkel.

Reguleringsplanen bestemmer hva du kan gjøre på din eiendom. Den finner du på Kommunekart.

Publisert 24.08.2015

Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, steinbrudd eller sprengning av terrenget.

Støttemur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan være i forskjellig type materiale, som stein, metall eller tre, og brukes ofte til å forbedre utearealene på eiendommen.

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom finner du på Kommunekart. Har du mistanke om at det er forurensing i grunnen der du planlegger å grave, må du sørge for at grunnen blir undersøkt.

 

 

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Ørjan Djuv
Telefon
: 52 78 62 23