Kartportal Sauda kommune

Sauda kommune har nå to kartportaler som kan brukes.

Kommunekart gir tilgang til kart og planregister.

Den andre portalen er en temakartportal som driftes av Fylkesmannen.

 

Kommunekart

 

Gå til temakartportal Temakart-Rogaland

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Helse, omsorg, trygd og sosial Næring og landbruk
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skatter og avgifter
Kultur og fritid Skule- og utdanning
Lønn- og personal Søke stilling

Logg inn


Generell informasjon