Publisert 15.02.2018

Sauda kommune er ansvarleg for tildeling av offisielle adresser i kommunen.
Etter § 6 i lov om stadnamn, skal kommunen gjera saka om nye adressenamn kjend for dei som har uttalerett. I forbindelse med kunngjeringa blir det gitt frist til 15.4.2018 for å kome med uttale om nye adressenamn. Uttalar skal vera grunngjevne og underskrivne. 
 

Publisert 15.02.2018

Kartverket og Odda kommune har i samband med adresseringsprosjekt i Odda kommune reist namnesak for nokre primærnamn i området for å få avklart rett skrivemåte. Kartverket nyttar samstundes høvet til å ta med nokre andre namn som treng avklaring av skrivemåte eller formalisering for offentleg bruk, m.a. namn i turområdet på Seljestad og ein del lokale namn. 

Publisert 18.12.2017

Formannskapet har i møte den 15.11.2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan (detaljregulering), med bestemmelser, ut på høring og til offentlig ettersyn.

Publisert 06.12.2017

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for nytt reinseanlegg på Tangen.

Publisert 29.05.2017

Formannskapet har i møte den 24.05.2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan, med bestemmelser, ut på høring og til offentlig ettersyn.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal Vigsel

Logg inn


Generell informasjon