Publisert 22.03.2018

Formannskapet har i møte den 28.02.2018 vedtatt å legge Detaljregulering for grustak på Birkelandsmoen, Gnr./Bnr. 45/1 m.fl. ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 5–2 og 12-10.

Publisert 22.03.2018

Formannskapet har i møte den 14.03.2018 vedtatt å legge Detaljregulering for Tangen, Gnr./Bnr. 32/3 m.fl. ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 5–2 og 12-10.

Publisert 18.12.2017

Formannskapet har i møte den 15.11.2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan (detaljregulering), med bestemmelser, ut på høring og til offentlig ettersyn.

Publisert 06.12.2017

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for nytt reinseanlegg på Tangen.

Publisert 29.05.2017

Formannskapet har i møte den 24.05.2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan, med bestemmelser, ut på høring og til offentlig ettersyn.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kategori

Ansatte skjema Miljøretta helsevern
Barn- og ungdom Næring og landbruk
Bolig og eiendom Si din mening
Digital postkasse - konkurranse Skatter og avgifter
Helse, omsorg, trygd og sosial Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Meddommer Vigsel

Logg inn


Generell informasjon