Publisert 10.06.2016

Formannskapet behandla planforslaget, med bestemmelsar, i møte den 08.06.2016, saksnr. 051/2016.

Det ble vedtatt å senda planforslaget, med bestemmelsar, ut på høyring og offentlig ettersyn. 

Publisert 10.06.2016

Norconsult har på vegne av grunneigere av gnr. 36 bnr. 10 og 11 i Herheimsdalen utarbeidet ny reguleringsplan for området som ligger sørvest for Fetavatnet (se vedlagt plankart). Planen ble vedtatt i Kommunestyret i sak 039/2016.

Publisert 21.04.2016

Formannskapet behandlet planforslaget, med bestemmelser, i møte den 06.04.2016, saksnr.  031/2016.

Det ble vedtatt å sende planforslaget, med bestemmelser, ut på høring og offentlig ettersyn.

Publisert 17.02.2016

Det er utarbeida 2 utgreiingar for kommunestruktur med høyringsfrist 4. mars. 

Publisert 18.01.2016

Regulering på del av Gnr./Bnr. 23/2, 24/1, 24/2 og 26/4 i Nordstøldalen.

I tråd med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova, blir det varsla at Kon-Sul AS skal utarbeida framlegg til reguleringsplan i Nordstøldalen på vegne av grunneigarane Elfinn Birkeland, Hallgeir Amdal, Halvard Erga Rød og Lars Reidar Fosstveit.

Publisert 18.01.2016

I tråd med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova, vert det varsla at Kon-Sul AS skal utarbeida framlegg til endring av gjeldande reguleringsplan for Trosavikåsen på vegne av Sauda Hytteutvikling.

Publisert 06.01.2016

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningsloven, vil vi med dette informera om at D-S Bygg AS på vegne av Haugane Hytter AS skal utarbeide detaljregulering av gbnr. 11/1 Haugane i Svandalen. 

Publisert 06.01.2016

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningsloven, vil vi med dette informere om at D-S Bygg AS på vegne av Rondekulen AS skal utarbeide detaljregulering av gbnr. 18/3 Rondekulen i Saudasjøen. 

Publisert 14.12.2015

Kon-Sul AS har, på vegne av D-S Utvikling AS, utarbeidd framlegg til reguleringsplan for Nestjødnane i Sauda kommune. Formålet med planen er å leggja til rette for attraktive og sentrumsnære bustader i Sauda.

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal

Logg inn


Generell informasjon