Publisert 06.01.2016

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningsloven, vil vi med dette informera om at D-S Bygg AS på vegne av Haugane Hytter AS skal utarbeide detaljregulering av gbnr. 11/1 Haugane i Svandalen. 

Publisert 06.01.2016

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningsloven, vil vi med dette informere om at D-S Bygg AS på vegne av Rondekulen AS skal utarbeide detaljregulering av gbnr. 18/3 Rondekulen i Saudasjøen. 

Publisert 14.12.2015

Kon-Sul AS har, på vegne av D-S Utvikling AS, utarbeidd framlegg til reguleringsplan for Nestjødnane i Sauda kommune. Formålet med planen er å leggja til rette for attraktive og sentrumsnære bustader i Sauda.

Publisert 18.11.2015

Bergen Arkitektkontor AS skal utarbeide planforslaget på vegne av tiltakshaver Solgunn Selland. Kommunen krever ny regulering av området på bakgrunn av at tiltakshaver ønsker økt fortetting av området.

 

Publisert 14.10.2015

Norconsult har på vegne av grunneigere av gnr. 36 bnr. 10 og 11 i Herheimsdalen laget forslag til ny reguleringsplan for området som ligger sørvest for Fetavatnet (se vedlagt plankart).

Publisert 05.08.2015

Prosjektgruppa fekk mandat til å vurdera samarbeid mellom barnevernet i Sauda og Suldal i ein vertskommunemodell.

 

 

Publisert 05.08.2015

 Prosjektgruppa fekk mandat til å vurdera samarbeid mellom PPT i Sauda og Suldal i ein administrativ vertskommunemodell

Publisert 27.02.2014

 Haugaland Kraft As søker NVE om konsesjon for bygging av Grøddalen kraftverk i Nordstøldalen.

Publisert 05.02.2013

I medhold av plan – og bygningsloven § 12- 12 vedtok Sauda kommunestyre i møte den 23.05.2012 reguleringsplan (detaljeregulering), med bestemmelser, for hytter på gnr. 42 bnr. 15, 22 – Grasberg i Slettedalen

 

Publisert 05.02.2013

I samsvar med plan- og bygningslova § 10-1, blir forslag til planstrategi for Sauda kommune, 2013-2015, lagt ut til offentlig ettersyn.

 

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal Vigsel

Logg inn


Generell informasjon