Åbøtunet

Irene Berstad - einingsleiar Åbøtunet 

Tlf: 48108592

Eininga Åbøtunet består av:

  • 38 omsorgsleiligheter med heildøgnspleie fordelt på 5 bufellesskap. 4 bufellesskap for eldre demente, og 1 bufellesskap for brukerar med samansette diagnosar som ikkje lenger kan bu heime.
  • Aktivitetssenter for demente brukere
  • Demensteam 
Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135