Kommunalsjef utvikling og stab

Andreas Fløgstad - Klikk for stort bileteAndreas Fløgstad Janne Kvanåli Kommunalsjef utvikling og stab Andreas Fløgstad

Tlf: 52 78 63 10  

Utviklingsarbeid i Sauda kommune dreier seg om interne forbetringsprosessar i organisasjonen (til dømes lean), og eksternt i form av tilrettelegging og bistand for næringsutvikling.Omstillingsprogrammet har eit særleg ansvar for dette, og kommunalsjefen er prosjektleiar.

 

Stabsfunksjonane i Sauda kommune beståande av:

 

  • Økonomi og innkjøp
  • IKT
  • Kundetorg med politisk sekretariat
  • Personal
  • Plan og beredskap

 

Hovudoppgåvene for stabstenestene er å yta service og tenester til dei ulike tenesteområda i kommunen for å støtta dei i si tenesteyting. I tillegg driv ein tenesteyting retta mot innbyggarane i Sauda, som til dømes kundetorg, samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid, samt utøving av skatteoppkrevar-rolla.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135