Kommuneoverlege

Kommuneoverlege i Sauda er Knut Omdal

Kommuneoverlegen er organisert i rådmannens stab og arbeider med medisinsk faglig rådgivning, smittevern, miljørettet helsevern, folkehelse og beredskap. Innen miljørettet helsevern, har kommuneoverlegen delegasjon til å føre tilsyn med virksomheter som er underlagt krav i Folkehelseloven med forskrifter. Kommuneoverlegen gir uttale i ulike saker hvor det kan være konsekvenser for helsen.  Kommuneoverlegen gjør også vedtak om tvungen legeundersøkelse i lov om tvunget psykisk helsevern.

Ved klagesaker, kan kommuneoverlegen være en samtalepart og rådgiver. 

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135