Økonomi

Roy-Ove Kvernenes er leder av Økonomienheten i Sauda.  

Økonomikontoret er en avdeling underlagt Fellestjenestene . Økonomikontoret består av følgende under avdelinger:

  • Regnskap
  • Budsjett
  • Lønn
  • Fakturering (inkl. innfordring av kommunale krav)
  • Skatteavdeling (Skatteoppkrever
  • Innkjøp

 

Hovedoppgaven for økonomikontoret er å yte service og tjenester for de ulike tjenesteområdene i kommunen. I tillegg driv en tjenesteyting  retta mot innbyggerne som skatteoppkrever funksjonen og kommunal fakturering/innkreving.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135