Personal

Ann-Helen Eik-Nes - Klikk for stort bileteAnn-Helen Eik-Nes Janne Kvanåli  Personalsjef Ann-Helen Eik-Nes

52 78 62 66

Personal er ein stabsfunksjon beståande av personalsjef.

Hovudoppgåva for personal er å gi råd og yta service og tenester til leiarar og ansatte.

Andre oppgåver:

  • Lov og avtaleverk
  • Hjelp til tilsette som vurderer pensjon
  • Sekretærfunksjon og sakshandsamar for Arbeidsmiljøutvalet, Administrasjonsutvalet, Lønsutvalet og tilsettingsutvala
  • Overordna oppgåver knytt til personalsaker, AKAN-saker, attføringssaker, bedriftshelseteneste, lærlingekontor, KS, rekruttering m.m. 
Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135