Rådmann

Rune Kloster Tvedt - Klikk for stort bileteRune Kloster Tvedt Rådmannen i Sauda heiter Rune Kloster Tvedt.

Rådmannen har kontor i 2. etasje på Rådhuset i Sauda sentrum. Dersom du ønsker å komme i kontakt med rådmannen, kan du ta kontakt via sentralbordet - tlf. 52 78 62 00 for avtale.

Rådmannen er øvste leiar for den samla kommunale administrasjonen, med dei unntak som følgjer av lovrammer fastsett av kommunestyret.
Rådmannen sine oppgåver og myndighet er fastsett i kommunelova § 23.

Rådmannen skal sjå til at dei saker som vert lagt fram for folkevalde organ, er forsvarleg utgreidd, og at vedtak vert sett i verk.

Rådmannen har møte- og talerett, personleg eller ved ein av sine underordna, i alle kommunale organ med unntak av kontrollutvalet. Den underordna møter i eigenskap av rådmann.

Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen å treffa vedtak i enkeltsaker eller typar av saker som ikkje er av prinsipiell karakter.


E-post, brevpost og anna skriftleg korrespondanse vert behandla i samsvar med Lov om offentlighet i forvaltningen.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135