Kjøletårn og luftskrubbere

 

Eiere av slike innretninger i våre 4 kommuner, skal melde disse til
Senter for miljørettet helsevern.

Dette ihht Forskrift om miljørettet helsevern.
Forskiftens §11c angir virksomhetens Meldeplikt til kommunen og inspeksjonsordning
Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen (delegert til senter for miljøretta helsevern)

 

  1. ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og
  2. når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlig feil ved kjøletårn eller luftskrubber som kan medføre spredning av legionellasmitte.
     

Virksomheter skal i forbindelse med melding etter første ledd, punkt 1, og deretter hvert femte år, legge frem for kommunen en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan.


Kommunen kan gi unntak fra krav om ny vurdering hvert femte år for kjøletårn og luftskrubbere der vurderingen etter annet ledd viser at vekstbetingelsene for Legionella ikke er til stede.


Kommunen kan kreve fremlagt ny vurdering av innretningen fra akkreditert inspeksjonsorgan i tilfelle som nevnt i første ledd, punkt 2, og som en del av gransking etter folkehelseloven § 13 annet ledd.


Omkostninger forbundet med vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan betales av virksomheten.


Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere som er etablert og i drift ved ikrafttredelsen av denne bestemmelsen, skal legge frem vurdering etter annet ledd innen 1. januar 2016
 

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135