Radon

 

Radon er en gass. Denne gassen finnes i grunnfjell. Vi puster denne inn, ved at gassen siver opp fra grunnen, og inn i bygninger. Den er luktløs og fargeløs. Vi kan også få i oss gassen ved å dusje i vann fra borebrønner.


Livstidseksponering for radon, gir en økt fare for lungekreft. Denne risiko er særlig økt for røykere.  Derfor har myndighetene satt grenser for tillatt radonkonsentrasjon i skoler + barnehager, samt også for utleiehybler. Denne grensen er på 100 bequerel/m3.


Konsentrasjonen måles ved sporfilm i vintermånedene. Sporfilmmålinger viser gjennomsnittskonsentrasjonen av radon. Man kan ikke måle døgnvariasjonene ved bruk av sporfilm. Dersom verdiene er over 100, må man sette inn tiltak for å redusere radoninnholdet i inneluften, i den tid folk oppholder seg i disse rommene.
Aktuelle tiltak kan være å øke ventilasjonen i disse rommene. Ved høyere konsentrasjoner må man til med bygningsmessige tiltak, som f.eks. å bore radonbrønner.


Etter at tiltak er iverksatt, måler man igjen radonkonsentrasjonen. Denne gang med et elektronisk apparat. Dette kalles trinn 2 målinger. Ved dette ser man om døgnvariasjonene i radonkonsentrasjon
Dersom målingene viser at radonkonsentrasjonen ligger under 100 i den tid folk oppholder seg i rommet, er lovkravene oppfylt.  Om konsentrasjonen fremdeles ligger over må man til med ytterligere bygningsmessige tiltak, for så igjen å måle effekten av disse.


Radonkonsentrasjonen skal måles hvert 5. år.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135