Skoler og barnehager

Senter for miljørettet helsevern, foretar tilsyn og godkjenning av skoler, barnehager og videregående skoler. Vi er delegert dette ansvaret av kommunestyrene i kommunene Vindafjord, Etne, Suldal og Sauda.
 

Tilsynet gjøres ihht Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
 

Forskrifter:

 

Barnehager og skoler skal være godkjent ihht ovenstående Forskrift.
Forskriftens §5 sier: “Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten “ Dvs. i disse tilfellene må aktuelle skole/barnehage søke oss om plangodkjenning. Når så bygningen er ferdigstilt må man søke om endelig driftsgodkjenning.
Vi gjør særlig oppmerksom på at barnehagen/skolen skal ha et skriftlig internkontrollsystem. Vi har holdt kurs for rektorene for alle skolene i våre  4 kommuner, om hva et slikt internkontrollsystem skal inneholde.


Søknadsskjema om plangodkjenning/endelig godkjenning skal sendes via vårt elektroniske søknadsskjema

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135