Psykisk helse - voksne


Beskrivelse av tjenesten

Dette er et tilbud til deg som på grunn av psykiske helseplager sliter med å fungere i hverdagen. Med denne tjenesten tilbyr vi hjelp til å mestre dagliglivet bedre. Vi kan også gi tilbud over en kortere periode til mennesker som opplever akutte livskriser.
Psykisk helsetjeneste skal tilrettelegge for utvikling og mestringstiltak i hjemmet, i arbeid og fritid sammen med brukeren for å yte hjelp til mennesker med psykiske lidelser.
Målet er at kvar einskild skal kunne meistra tilveret og nytta sine ressursar slik at dei kan ha eit meiningsfylt liv i lokalsamfunnet


Målgruppe
• Mennesker med problematikk som angst og depresjon
• Mennesker med alvorlig psykisk sykdom som psykoser, alvorlig personlighetsforstyrrelse, bi-polar lidelse.  
• Mennesker som opplever akutte livskriser.
• Pårørende


Eksempler på tjenesten kan være:
• Samtaler, veiledning og informasjon
• Behandling av angst og depresjon
• Koordinering av tjenester
• Medisinhåndtering
• Pårørendeveiledning
• Nettverksbygging/styrking
• Hjelp ved kriser og selvmordstanker
• Hjelp til å mestre daglige gjøremål
• Sosial deltagelse

Henvendelse:

Psykisk helsetjeneste er et lavterskeltilbud hvor du selv kan ta direkte kontakt for å få en vurderingssamtale. Evt kan lege eller annen behandler, hjemmesykepleie, fysioterapeut el kontakte oss med ditt samtykke.
 

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Jill Merete Bergsbakk
$(TITTEL)
52 78 60 74