Smittevern

Kommuneoverlege Knut Omdal er smittevernlege i kommunen. Ved epidemier, matforgiftninger eller utbrudd av eller risiko for utbrudd av allmennfarlige smittsomme sjukdommer skal smittevernlegen ha beskjed.

Oppfølging skjer i samarbeid med mattilsynet, folkehelseinstituttet, fylkesmannen, spesialisthelsetjenesten og andre relevante samarbeidsparter. Smitevernlegen har også ansvar for oppfølging av tuberkulosekontrollprogrammet.

Kontaktinfo: Smittevernlege mobil telefon 468 46 525

Influensavaksinasjon blir vanligvis gjennomført første halvdel av november og annonseres på kommunens hjemmesider og avisa Ryfylke på forhånd.

 

For nyankomne innvandrere og andre


Ved behov for tuberkuloseundersøkelse ta kontakt med helsestasjonen på tlf. 52 78 60 30.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135