Innhald i introduksjonsprogrammet

Kvar deltakar skal ha sin plan for introduksjonsprogrammet. Dette kan vere viktige element i eit program:

Kjetil Thingbø er leder av Introduksjonstenesten i Sauda - Klikk for stort bilete

Leiar av introduksjonstenesten er:
Kjetil Thingbø
Mobil: 474 54 129

 

 

 

 

 

• Opplæring i norsk og samfunnsfag
• Språkpraksis
• Arbeidspraksis i regi av Nav
• Kurs
• Grunnskule
• Hospitering på vidaregåande skule
• Andre tiltak: leksehjelp, fritidsaktivitetar, kulturelle tiltak, tiltak knytt til helse og familie

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135