Museum/kulturvern

Sauda Museum

Besøksadresse: Torggt.6 ved Rådhusplassen
Omvisning: Lørdag 10.00 – 13.00

 


Hva finner du i Sauda Museum?

 

Først og fremst ”Tekniske nyvinninger fra 1900-tallet”, men også ulike redskaper fra Sauda, Dorthea Rabbes samling og Valborg Liens strikkestue.


Har du gjenstander som du har tenkt å kaste eller som allmennheten kan ha interesse av?

 

Dessverre er det alt for mange som kaster gjenstander som er av kulturhistorisk verdi.

Etter at Sauda Museum ble åpnet i 1990, har mange kontaktet museet eller kulturkontoret (52786240) og spurt om ulike gjenstander kan være av interesse for museet. Dette er vi svært glad for og oppfordrer alle som skal kaste gamle gjenstander, om å ta kontakt med oss.

Mange har også kontaktet oss og lånt ut gjenstander til Museet. Vi skriver under på en utlånsavtale der utlåner kan hente tilbake sine gjenstander når en selv vil.


Bygdebøker.

 

Konservator Arnvid Lillehammer er Saudas bygdebokforfatter.
Bøkene Gardar og Ætter 1 og 2, samt Soga om Sauda 3 og Soga om Sauda 4 kan kjøpes hos Sauda Interbok.Sauda Lokalarkiv

 

Det hevdes at dette er Norges best bevarte fotoindustriarkiv.
John Ness har lagt ut en del av bildene på hjemmesiden.
CD med rundt 3000 bilder kan kjøpes hos Sauda Interbok.
 


Jonegarden” Hustveit.

 

I 1988 ble det innledet et samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogalands Miljøvernavdeling, Sauda kommune, Ryfylkemuseet og NRSh-friluftsråd. Sammen har en restaurert og tilrettelagt denne 6000 mål store gården for besøkende.
Hovedhuset, hjulhuset, smia, utedoen og jordkjelleren er blitt restaurert. Ved Kvednafossen er samtlige hus restaurert med kvern, tørke, sag og buhus.Sinkgruvene i Almannajuvet.

 

Den 2.oktober 1881 fant Griggar Sagbojen eller Gregorius Hansen sinkblende i Allmannajuvet. I kjølvannet av dette funnet bredte det seg rene skjerpefeberen i Sauda . Industrialiseringen av bondebygda Sauda var i gang.
Gruvene ble drevet fram til 1899.

Bortsett fra tilfeldig prøvedrift i det forrige århundret, har gruvene vært nedlagt i over 100 år.
I dag kan besøkende spasere på den ville gruveveien og ta en guidet tur 600 meter inn i den nederste stollen.Industriarbeidermuseet i Åbøbyen.

 

I industriarbeidermuseet i Håkonsgata er det innredet 2 arbeiderboliger fra henholdsvis 1920 og 1960.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Åshild Marie Øverland
Kyrkjegata 19 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : ashildmarie.overland@sauda.kom..
Telefon
: 52 78 62 06

Org.nr.
: 964 979 367