Arealressurser og landbrukspolitikk

Sauda kommune har et totalareal på 514 km2, fordelt på følgende hovedgrupper:

- Høyfjellsareal: 383 km2
- Skogbruksareal: 120 km2
- Jordbruksareal: 7,5 km2
- Utbyggingsareal: 3,5 km2

Det aller meste av landbruksarealet er i privat eie.

Nasjonal landbrukspolitikk

Landbrukspolitikken i Norge er i hovedsak knyttet til tiltak for å sikre forbrukerne trygge matvarer av god kvalitet, tiltak for å øke verdiskapinga i matproduksjonen og tiltak knyttet til verdiskaping basert på skog og trevirke. Hovedprioriteringene er :

  • at forbrukerne får trygge matvarer av riktig kvalitet
  • landbruket som basisnæring i distrikta og som utgangspunkt for utvikling av andre næringer
  • et mer forbrukerretta og konkurransedyktig jordbruk som kan gi grunnlag for lavere råvare- og matvarepriser
  • auka verdiskaping i jord- og skogbruk, i foredlingsledda og i reindriftsnæringa
  • økologisk landbruk
  • miljø og arealforvaltning
  • forskning og utvikling

Lokal landbrukspolitikk

Sauda kommune har lagt til rette for gjennomføring av vedtatt nasjonal landbrukspolitikk bl.a. ved utarbeiding av tiltaksplan og oversiktsplan for skogbruket og ved arealforvaltning, rådgivning, planlegging og kontroll av tiltak i landbruksnæringa.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135