Byggesaksbehandling

Må alt dette søkes om? - Klikk for stort bilete

HVA SKAL DU BYGGE?

?Enebolig, rekkehus eller anneks    Påbygg, tilbygg eller kjeller

Terrasse, platting, veranda eller balkong   Garasje, bod, lekestue eller lignende

Levegg   Fasadeendring  Basseng/dam

Støttemur, terrengendring og drenering   Gjerde og innhegning

Fylling   Skilt eller reklame   Antenne   Bad eller kjøkken

Ildsted eller skorstein   Små endringer innendørs

Hvor stort kan jeg bygge?  Hva kan jeg bygge? 

 

Når det gjelder oppføring av frittliggende bygninger inntil 50 m2 og tilbygg inntil 15 m2, skal tiltakshaver informere kommunen om bygningens/tilbyggets plassering når det er ferdigstilt slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Blankett, med nr 5188, for melding om ikke søknadspliktige tiltak finner du på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.


 

Eksempler på skjema i en byggesak kan inneholde

  • Byggblankett 5153 - Søknad uten ansvarsrett
  • Byggblankett 5154 - Nabovarsel
  • Byggblankett 5155 - Gjenpart av nabovarsel
  • Byggblankett 5167 - Søknad om ferdigattest
  • Situasjonsplan
  • Målsatte tegninger i målestokk
  • Eventuelle vedtak fra andre offentlige instanse

Skjema for byggesaksbehandling finnes på DIBK sine hjemmesider.

Krav til stikningsplan


Nabovarsel

Alle naboer skal varsles før innsending av søknad. Nytt er at søker må gi en frist på minumum 2 uker for merknader til nabovarselet og at kommunen ikke skal ha gjenpart av nabovarselet. Merknader skal sendes søker.

Nabovarselet er bare gyldig i ett år.

 

Ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak

I Plan og bygnignsloven fremgår det at alle søknadspliktige tiltak har krav om ferdigattest. Det er tiltakshaver eller ansvarlig foretak som skal sende inn søknad om ferdigattest. Ferdigattesten er dokumentasjonen på at tiltaket er oppført i samsvar med løyve som er gitt etter plan- og bygningsloven. Kommunen kan etter motatt ferdigattest dermed avslutte saken.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Ørjan Djuv
Telefon
: 52 78 62 23