Sammenslåing av eiendommer

To eller flere eiendommer kan slås sammen til en, dersom de ligger i samme kommune og har samme hjemmelshaver. Sammenslåing må ikke føre til prioritetskollisjon mellom pantehavere, dvs. det kan hende en må slette pant før en kan sammenslå eiendommer.

Sammenslåing kan kreves av:

  • Den som har grunnbokshjemmel til eiendommen
     

Skjemaet «krav om sammenslåing» sendes:

Sauda kommune
Pb 44
4201 Sauda

 

Tidsfrist: Kravet bes sendt til oppmålingsmyndigheten i kommunen for behandling. Dersom vilkårene for sammenslåing er oppfylt, fører kommunen sammenslåingen i matrikkelen og sender melding til tinglysing om dette. Kommunen skal matrikkelføre sammenslåing innen 6 veker fra kravet er mottatt. Tidsfristen kan forlenges i samsvar med matrikkelforskrifta § 18, andre ledd.

Sammenslåing av eiendommer er gratis.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Randi Karin Habbestad
Rådhusg. 32 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : randi.habbestad@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 21

Mobil
: 950 37 035
Org.nr.
: 964 979 367

Kontakt

Torkel Andre Risvoll
$(TITTEL)