Temamøte - Overskotsvarme frå industrien gir mulighet for auka berekraftig verdiskaping

tirsdag 24. mai 2022, 18.00 - 21.00

Informasjon

Tirsdag 24. mai kl. 18.00 - 21.00- Storstov, Hellandsbygd.

Registrering til fysisk eller digitalt oppmøte gjøres i påmeldingsskjema.

 • Velkommen til Hellandsbygd, Terakraft/Hellandsbygd bygdeutval 
 • VRI si rolle i nettverksmøtet, Kjersti Vikse Mæland, VRI 
 • Tilleggsnæringar – ein naturleg del av framtidslandbruket i Ryfylke, Vinterlandbruksskulen i Ryfylke 
 • Ryfylke i det grøne skiftet, Ketil Barkved, New Kaupang
 • Potensiale for bruk av overskotsvarme i Suldal og Sauda, Alf Aadnøy, Suldal Vekst 
 • Inspirasjon og muligheter 
  - Bruk av overskotsvarme til matproduksjon, Julian Straus, Sintef (Teams)
  - Mikroalger til fòrproduksjon, Dag Hjelle, Folven Gaard 
  - Overskotsvarme som innsatsfaktor i veksthus, Martin Knoop, Norsk Gartnerforbund 
 • Muligheter og finansiering, Kjersti Vikse Mæland, VRI 
 • Vegen vidare (gruppearbeid) og oppsummering

 

Sted

Storstov, Hellandsbygd
 

Kontakt

Sauda kommune
 

Legg til hendelsen i din kalender