17. mai 2021 - arrangement

Kulturkontoret skal tildele 17. mai arrangement for 2021 i Sauda.

Godtgjørelsen i 2020 var kr. 52.545 og beløpet blir indeksregulert for 2021.
I søknaden ber vi om forslag til arrangement-innslag.

Søknaden sendes på e-post til postmottaket eller via post til:
Sauda kommune v/enhet 
Postboks 44
4201 Sauda
 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kultursjef Åshild Marie Øverland, tlf. 52 78 62 06.
Søknadsfrist er 9. november 2020.