Åbødalsveien

Fortell oss hva du mener om Åbødalsveien.

Vi jobber for tiden med en analyse av Åbødalsveien (Coop-Solbrekk) for å se på mulige tiltak for å gjøre strekningen tryggere og triveligere for myke trafikanter. Vi vil gjerne ha innspill til arbeidet fra alle dere som bruker veien, som har barn på skoleveg her, som bor eller jobber langs veien osv. 

For å komme med innspill og lese mer kan du se siden vår om dette prosjektet.