Aktivitetstilbud til eldre og seniorer

Enhet for hjemmetjenester i Sauda kommune har fått tilskudd til aktivitetstilbud, herunder måltidsvenn og bussturer, hos eldre og seniorer som bor hjemme eller i omsorgsbolig. 

Formålet med midlene er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt felleskap og møteplasser. 

Tiltakene skal være åpne for alle i målgruppen, uten krav til medlemskap eller enkeltvedtak for deltakelse, heller ikke være utelukkende for beboere i institusjon eller kun for bestemte diagnosegrupper. 

Vi søker dere som er frivillig lag- eller organisasjon, forening, skoleklasse, russegruppe eller tilsvarende, og som ønsker å ta på dere planlegging og gjennomføring av de skisserte tiltakene. 

Oppdraget honoreres med overføring av tilskuddet i sin helhet, inkludert kostnader i forbindelse med gjennomføringen. 

Interessenter bes ta kontakt med enhetsleder for hjemmetjenester, Roger Birkeland, på e-post eller tlf. 45 24 72 95.