Anleggsarbeidet mellom Fv520 og Haakonsgaten har forventet oppstart igjen mandag 12 april 2021.

Arbeidet forventes å vare ut august. Mellom april og juni skal det legges fjernvarmerør i bakken.

Da blir Haakonsgaten stengt, mens Fv520 blir regulert med trafikklys. Resten av arbeidsperioden skal krysset holdes

åpent for trafikk. 

 Klikk for stort bilde