Åpning av barnehager 20. april

Når kan barn, foresatte og ansatte komme i barnehagen?

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra barnehagen dersom de får symptomer (se under).
  -    Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
  -    Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet er friskt.
  -    Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine i barnehagen som normalt.
   

Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehagen?

 • Barn og ansatte med luftveissymptomer:
  -    Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 •  Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19:
  -     Skal være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
 • Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:
  -    Skal være i karantene. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
 • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:
  -    Skal ikke møte i barnehagen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Om sykdom oppstår i barnehagen

 • Barnehagen vil da kontakte foresatte, og de bes hente barnet så fort som mulig. Frem til barnet er hentet, må barnet vente på eget rom eller ute sammen med en ansatt. 
 • Barn med kroniske sykdommer
  -   Barn med kroniske sykdommer kan, som hovedregel, møte i barnehagen. Les mer om dette i Udir sin veileder. 

Foreldrebetaling

 • Foreldrebetaling løper som normalt fra 20.april.
 • Oppsigelse av plass gjøres etter ordinære vedtekter, med 3 måneders oppsigelsestid som gjelder fra 15. eller 30. hver måned.
 • Som hovedregel blir det ikke gitt permisjon med fritak fra foreldrebetaling. Det gjøres unntak for barn med kroniske sykdommer, som har legebekreftelse på at de ikke kan være i barnehagen. 

Oppstart i barnehagen for nye barn

 • Sauda kommune vil ikke anbefale at nye barn starter i barnehagen i denne perioden. 
 • Nye barn trenger tid til tilvenning, og skal ha foresatte med seg i barnehagen den første tiden. Dette vil kunne utfordre smittevernet.
 • Det er også en utfordring å ha nok bemanning til å gi de nye barna en god barnehagestart. 
 • Foresatte som har fått tilbud om plass til sitt barn i vår, blir kontaktet av styrer for god dialog om oppstart. 

 

Informasjonsfilm for barn

 

 

Informasjonsfilm for voksne