Åpningstider for legesenter sommeren 2022 (27. juni -19. august)

Kapasiteten vil være minimal for å gi anledning til helsepersonell å avvikle ferien. 

Åpningstid Sauda Legesenter sommeren 2022
Sted Åpningstid fra Åpningstid til Dager/Merknad
Pasientluke 08.30 11.30 Mandag til fredag
Telefon 09.00 11.30 Mandag til fredag
Telefon 12.15 15.00 Mandag, tirsdag, onsdag og fredag
Laboratoriet 08.20 11.30 Mandag til fredag
Laboratoriet 12.00 14.30 Mandag til onsdag (obs: I perioden 11. juli - 05. august er det stengt etter kl. 11.30 på grunn av transport)

Koronatesting gjennomføres etter avtale, bestill via HelseNorge.

Ber brukere av legesenteret om å kontrollere at medisinresepter er fylt på og er holdbar til over sommeren.

Vi vil konsentrere oss om øyeblikkelighjelp i sommeren. Følgende prosedyrer blir dermed nedprioritert: øreskyll, hørselstest (audiometri), lungefunksjonstest (spirometri). Ber om at alle som trenger diverse attester, som for eksempel fornye førerkort og nordsjøattest, sende e-kontakt for å avklare når tid disse kan tas.

Vi vil minne om at blodprøver utføres kun til pasienter med rekvisisjoner utstedt av fastleger på legesenteret, men veldig få unntak i forhold til kreftbehandling.

Vi ønsker alle en fin sommer