Åpningstider forhåndsstemming på biblioteket siste uken før valgdagen 11. september

Lørdag 02. september åpent klokken 11.00-14.00

Mandag-torsdag 04. september-07. September klokken 09.00-18.00

Fredag 08. september klokken 09.00-16.00

Forhåndsstemming Åbøtunet 04.september klokken 11.00-13.00

Forhåndsstemming Høllandstunet 05. september klokken 11.00-13.00

Forhåndsstemming Sauda Videregående skule 07. September 11.00-14.00

 

Frist for å avtale ambulerende stemmegivning er 5.september.