Auka energiprisar

«Sauda kommune har samla eit stort forbruk av straum og merker difor dei auka energiprisane godt. For 2022 antar me ein meirkostnad på ca 25 millionar kroner. For å redusera kostnader er følgande tiltak iverksatt:

Saudahallen
-    Redusere temperaturen i badebasseng inne med 0,5 grad til 29 grader
-    Redusera temperaturen i utebasseng med 1 grad til 32 grader

Stadion
-    Styre bruk av flomlys ut i frå planlagt aktivitet

Veg
-    Slå av turbelysning natt i tidsrommet 24-6.

Bygg
-    Temperatur i formålsbygg reduseres til 20 grader. Gjelder ikkje sjukeheim og helseinstitusjonar
-    Aktivitetssenteret flyttes frå Høllandsheimen til Åbøtunet

Dette er alle tiltak som kan iverksettast raskt, reduserer ikkje tenestetilbodet, er reverserbare og gir eit redusert energiforbruk.»