Bakeritomta

Sauda kommune er i dag eigar av «bakeritomta» (gnr 28, bnr 35). 

Me har ikkje spisskompetanse på eigedomsutvikling og ønskjer å koma i kontakt med interessentar som kan tenkast å utvikla tomta med hensikt på å få realisert eit nytt bygg. Interessert? Ta i såfall kontakt med Harald H. Løland på tlf. 414 73 177 eller epost, harald.h.loland@sauda.kommune.no,  innan 25. september.»