Barnehagetilbud

Alle barnehagene i Sauda åpnet igjen 20.april.

 For å kunne etterleve krav i smittevernveileder vil åpningstid også fremover være fra klokken 07.30 – 15.00. Dette gjelder alle barnehagene i Sauda, kommunale og privat.

 • Om dagens krav til drift opprettholdes, vil åpningstiden bli redusert frem til og med 14.august. Det gjelder også feriedrift. Etter den tid vil det bli gjort nye vurderinger. 
 •  Barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon, og barn med særlige behov, kan få tilbud om utvidet åpningstid i tidsrommet 06.45 – 16.15. For å få dette til kan barna måtte tilhøre andre/ulike kohorter i starten og slutten av dagen. 
 • For barn med særlige behov blir dette dokumentert av hjelpetjenester, i samarbeid med foresatte. Foresatte til barn med særlige behov trenger ikke å fylle ut søknadsskjema.
 • Terskelen for å få et utvidet tilbud skal ligge høyt, av hensyn til smittevern. Der det ikke finnes andre løsninger til barnepass, og der begge foresatte har samfunnskritiske funksjoner og må være på vakt samtidig, kan vi tilby et utvidet tilbud. 
 • Søknadsskjema om utvidet oppholdstid for barn til foresatte i samfunnskritiske funksjoner finner du her. 
 • Søknadar blir handsama dagleg i arbeidsveka. Ein kan rekna med å få utvida plass 1-2 arbeidsdagar etter innsendt søknad, grunna behov for personalplanlegging.
 • Foresatte med delt omsorg oppfordres til å fylle ut felles søknadsskjema, med begge parters arbeidstider. Eventuelt sende inn hver sine skjema med arbeidstider.
 • Barnehagene har åpent slik det fremkommer i barnehageruten. 
 • Barnehagene i Sauda følger råd i smittevernsveileder fra nasjonale myndigheter.
 • Dette innebærer styrket renhold og strenge hygienekrav. 
 • De ansatte får opplæring i smittevern i sin barnehage.
 • I tillegg vil hver barnehage gi informasjon til foresatte om nye rutiner i deres barnehage.
 • Det er Sauda kommune, som barnehageeier, som har ansvar for å sikre en forsvarlig drift i forhold til smittevern. Det kan oppstå situasjoner som gjør at vi kan ha behov for å endre rutinene våre på kort varsel. Et eksempel er at om en tilsatt i en avgrenset barnegruppe blir syk, kan foresatte bli bedt om å hente barna sine.