Barnevernet - lokal vaktberedskap etablert fra 20.6.19

Kommunestyret har vedtatt at det 20.06.19 etableres lokal vaktberedskap for Indre Ryfylke barnevern. 

Dette mens det samtidig pågår tiltak for å tiltre interkommunalt samarbeid med Tysvær, Sveio, Vindafjord og Etne. 

Nærmere informasjon om telefonnummer til akuttberedskap og Indre Ryfylke Barnevern leses på denne linken.