Budsjett og økonomiplan for 2020 - 2023 - formannskapets innstilling til kommunestyret

Klikk for stort bildeFormannskapet vedtok i møte 13. november følgende innstilling til Kommunestyret i sak 096/19.  Lagt ut til offentlig gjennomsyn til og med 6. desember. 

Innstillingen er lagt ut på offentlig ettersyn i tre uker fra dags dato. Ligger ute på høring til og med fredag 6. desember. Innstilling og budsjett er også tilgjengelig på Kundetorget. 
 

Budsjett og økonomiplan for 2020 - 2023 (PDF, 3 MB)

Kommunale avgifter og betalingssatser 2020 (PDF, 351 kB)