Demenspris 2020

Nasjonalforeningen i Rogaland kan årlig dele ut en demenspris, som er et bilde av kunstneren Inger Dale Flatebø.

Kriterier for prisen er

  • Demensprisen skal gå til en "hverdagshelt" som kan være en enkeltperson, en gruppe mennesker eller en enhet som for eksempel en institusjon, et dagsenter eller en avdeling.
  • Demensprisen er en honnør til en innsats utenom det vanlige. Det kan være enkeltindivider som gjør et stort uformelt og frivillig arbeid i det stille, eller offentlig virksomhet som gjennom sitt virke fremviser nytenking og engasjement på en respektfull og inkluderende måte som kommer både demenssyke og pårørende til gode, for eksempel et dagtilbud eller en sykehjemsavdeling tilrettelagt for personer med demens.
  • Prisen kan ikke tildeles egne og nåværende tillitsvalgte i Nasjonalforeningen.

Tips om aktuelle kandidater sendes innen 15. mars 2020 til:

Nasjonalforeningen, Fylkeskontoret for Rogaland, Torgveien 15 a, 4016 Stavanger,
eller på e-post Nasjonalforeningen for Folkehelse