Demensteamet endrer navn til Hukommelsesteamet

Kommunens Demensteam har endret navn til Hukommelsesteamet. Teamet består i dag av en sykepleier og en vernepleier. 

Navneendringen gjøres i tråd med anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse. De foreslår at kommunenes demensteam endrer navn ettersom betegnelsen Hukommelsesteam er mer dekkende. Forhåpentligvis kan navneendringen resultere i at flere våger å ta kontakt med teamet da det er mange i hverdagen som opplever å ha hukommelsesproblemer av ulike årsaker.   
 
Formålet med tjenesten er å gi personer med hukommelsessvikt eller demens, deres pårørende og hjelpeapparat en realistisk mulighet for planlegging og iverksetting av nødvendige tiltak så tidlig som mulig.  
 
Hukommelsesteamet kan bistå med følgende tjenester: 
 

  • Kartlegging i forhold til behov i hjemmet, dagligdagse gjøremål og sikkerhet 
  • Kartlegging av mental funksjon og atferd 
  • Være behjelpelig med veiledning og hjelp til pårørende ved behov 
  • Være bindeledd mellom personen med en demenssykdom, deres pårørende og hjelpeapparatet for øvrig i kommunen: tildelingskontor, ergoterapeut og hjemmesykepleien.  
  • Frivillige hjemmebesøk 
  • Pårørendegrupper/- samtaler.  
  • Hukommelsesteamet har kontordager tirsdager (8-15) og kan nås på telefon: 941 34 272.