Detaljregulering for grustak på Birkeland

I medhold av plan- og bygningslovens § 12 - 12 vedtok Sauda kommunestyre i møte 19.06.19 detaljregulering, med bestemmelser, for grustak på Birkeland.

Planen (med vedlegg) finnes på vår nettside under høringer.