Digihelsestasjon

Fra og med 21.09.22 åpner vi digital kommunikasjon mellom brukere/innbyggere og Helsestasjon. 


 

Målet er å få bedre og sikker kommunikasjon, og oversiktlig helsestasjonstjenester. Digihelsestasjon gjør det mulig å kommunisere med helsestasjonen og skolehelsetjenesten på nett. Meldingene kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ). Du kan få varsel om ny time, påminnelser og mulighet til å avbestille timer på nett.

For utfyllende informasjon, klikk på linkene under

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digihelsestasjon/om-digihelsestasjon/ 


https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/helsenorge-for-kommuner/helsestasjon-og-skolehelsetjenesten/Veileder%20-%20Slik%20ser%20du%20timeavtalene%20til%20barnet%20ditt.pdf 


https://www.helsenorge.no/fullmakt/om/slik-representerer-du-andre-paa-helsenorge-no/#foreldreansvar


https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjonstjenester-pa-helsenorge.no/?fbclid=IwAR1tpauKn0kkoDOpvpnixLTgfXRmFKqCzUfC3XIo71TnsWbNIq-jourpqFs