Digital dialog fastlege

01.10.2018 starter vi med DDFL, digital dialog fastlege. Det er allerede 200 legekontor som bruker digital dialog.

Kontakten skjer via nettsiden helsenorge.no. Dette er den nasjonale helseportalen til Direktoratet for e-helse (et fag- og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgdepartementet).
Fire tjenester som pasienten kan benytte seg når legekontoret åpner for digital dialog:

 • E-konsultasjon - her kan pasienten stille medisinske spørsmål
 • E-kontakt - administrative spørsmål som går til resepsjon/medarbeider
 • Timebooking - to varianter er lagt inn for dette.
  1. Bestille egen time som er lagt ut av sin fastlege
  2. Pasienten sender et ønske om legetime
 • Reseptfornyelse - fornye resepten som er allerede i medisinlisten. Foreskrivings regelen om medisinpreparater må overholdes.

Viktig beskjed til befolkningen:

 

 • Du må åpne for digital dialog på helsenorge.no. Dersom du ikke gjør det får du ikke varsel på innkommende meldinger, ikke SMS heller, og legesenteret kan ikke sende melding til pasienten
 • Når du bestiller time til laboratoriet eller til andre behandlinger som utføres av medarbeidere, f.eks. INR,B12 inj., blodtrykksmåling, blodprøvetaking, sårstell, vil det stå på meldingen (inntil videre, dette er under revidering) at du har fått time hos fastlege. Dette betyr ikke at du har fått time hos din fastlege, men at du har fått time hos medarbeideren som utfører tjenesten.
 • Det er lurt å lese informasjonen som står i boksene. Her står viktig informasjon om f.eks. betaling.

Det er kun pasienter til fastleger som hører til Sauda legesenter som kan bruke digital dialog med fastlege (i Sauda).

Vi regner med at legesenteret er koblet opp til helsenorge i midten av september, slik at vi har ca. 2 ukers overlapping med helserespons. Sauda legesenter kan være behjelpelige med opplæring for de som trenger det.