Digitale Fellingsløyve på hjortevilt

Dette året prøver me å sende ut digitale fellingsløyve.

Dette krev at valdansvarleg har rettigheitar i www.hjorteviltregisteret.no. Dette har me gått gjennom og kvalitetssikra etter beste evne. 
Om ditt vald ikkje har fått løyva ta kontakt med elin.tjordal@sauda.kommune.no eller tlf. 99290604