Endringer i drift på legesenteret fra 24.08.20

Smittespredningen av Korona er fremdeles lav nasjonalt. Men på grunn av utbrudd i noen kommuner i Rogaland har ledelsen besluttet å starte opp igjen med Koronaturnus.

Arbeidsmåten sikrer kontinuitet av drift på legesenteret ved å dele helsepersonellet i 2 grupper. Gruppene får ikke treffe/jobbe med hverandre, og dermed unngås faren for karantenekravet for hele legesenteret. 

Endringene innebærer:

  • At legene blir delt i 2 grupper. En gruppe har hjemmekontor mens den andre gruppen er på legesenteret. Gruppene bytter etter en uke.
  • Resten av helsepersonellet er også delt i 2 grupper, og skal jobbe adskilt fra hverandre.
  • I tillegg er pasientluken flyttet midlertidig på tidligere Åbølegesenter, i samme bygg. Det er skrevet skilt på døren for de som ikke vet hvor det er. 

Åpningstider og alle andre tjenester er som før.

Vi beklager endringer, og håper at dette ikke vil vare lenger enn nødvendig.

 

Tilbakestilling av drift fra 17. august
 

Hoveddør til legesenter kan igjen holdes åpen. Vi setter ut 10 stoler på hoved-venterommet. Det skal ikke være mer enn 10 personer samtidig her. På Åbø-venterommet opprettholder vi 5 sitteplasser. Vi setter benker ut forbi hovedinngangen. Pasienter som ikke får sitteplass på venterommene må bruke benken inntil det blir ledig sitteplass på venterommene. Vi ber pasienter holde avstand og desinfisere hendene ved ankomst. Det er hengt 3 sprit-dispenserer på hoved-venterommet, og 2 på Åbø-venterommet.

  • Pasientluka gjenåpnes. Tiltakene som iverksettes og MÅ nøye følges:
  • Pasienter med luftveissymptomer skal fortsatt ikke møte opp på legesenter uten avtale. Legen vil ringe pasient tilbake. Brakken brukes til undersøkelse av pasient med luftveisinfeksjon.
  • Pleksiglass er installert både på legesenterets pasientluka og øyenlegens pasientluka.
  • Kontant betaling ved pasientluka avvikles. Betalingsautomat brukes til transaksjoner. Benytt engangshansker ved bruk av automaten.
  • Prøver (urinprøver og avføringsprøver) leveres kun etter journalført avtale. Det betyr at pasient skal ha snakket med lege eller medarbeider og avtalt innlevering av prøven.

For å kunne fortsette med vanlig drift er vi avhengig av at brukere av legesenteret og helsepersonell følger smittevernreglene.