Få varsel om veimelding på din telefon

Statens Vegvesen har utviklet en app hvor du kan abonnere på trafikkinformasjon for et område du selv bestemmer. Informasjonen du kan få varsel om er:
- Veiarbeid
- Stengte veier
- Viktige meldinger etc.

Her kan du lese mer om ordningen:
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon/vegvesen-trafikk