Fakturering kommunale avgifter

Ved fakturering av kommunale avgifter 1. termin 2023 er det oppdaget feil prising av vann og avløp.

Denne feilen er nå rettet opp og for mye fakturert/innbetalt på 1 termin 2023 vil bli korrigert og tilbakebetalt på 2. termin 2023.

Har du spørsmål, ta kontakt med Sauda kommune.

Sauda kommune beklager feilen.