Feil bruk av avfallsstasjoner for hytterenovasjon.

Vi opplever litt for ofte at renovasjonsbodene for hytterenovasjon ikke blir brukt slik de skal.

Renovasjonsbodene er betalt av hytteabonnementene til de som har hytter i Sauda Kommune. I disse bodene er det bare det som går som ordinert husholdningsavfall som skal kastes, og de er bare tilgjengelige for de som har hytter og betaler for abonnementet til dette.  


Ting som ikke går som normalt husholdningsavfall og som ikke skal kastes her er:
-    Avfall som er for stort til å passe i en vanlig liten avfallsdunk (ikke større enn en bærepose).
-    Avfall som skal sorteres i andre fraksjoner en det som er beskrevet under rest, papir eller plast.
-    Bygningsavfall, hageavfall, elektriske komponenter eller spesialavfall (miljø eller helseskadelig). 

Sauda kommune sin anbefaling til hytteturister og andre som har behov for å kaste søppel, som ikke er ordinert husholdningsavfall og som ikke har anledning ved ordiner åpningstid på sorteringsanlegget er følgende:

Kontakt en av de private aktørene i næringslivet i Sauda som kan leverer denne tjenesten. Med de kan du avtale henting av avfall på din adresse og frakt til sorteringsanlegget i åpningstiden. 


Hilsen Teknisk enhet Renovasjonsavdelingen 
 

 

Klikk for stort bilde