Ferieavvikling Sauda legesenter

På grunn av sommerferieavvikling blir det redusert kapasitet på legesenter fra og med 24.06 til og med 16.08.


Følgende prosedyrer blir ikke prioritert:
-    Øreskyll
-    24 timers blodtrykksmåling
-    Audiometri (hørselstest)
-    Spirometri (måling av lungefunksjonen)
-    Førerkort, petroleumsattest
-    B12 injeksjon
-    Reisevaksine
-    Diabetes/KOLS kontroller
-    Dialogmøter


Vi ber brukerne om å sørge for at de har nok medisiner/fornyet resepter til over sommeren.